AC-ledartros

BAKGRUND

Definition

Artros i akromioklavikularleden.

Epidemiologi

AC-artros förekommer ofta i kombination med impingernent och rotatorkuffproblematik.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Vilovärk, störd nattsömn, oförmåga att ligga på den sjuka sidan och rörelsesmärtor. Smärtorna uppstår speciellt vid arbete med armen utifrån kroppen.

 • Patienten har oftast inte haft några symtom före skadan om besvären uppkommit efter ett trauma.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

AC-ledskada

BAKGRUND

Definition

Distorsion, subluxation eller luxation av acromioclavicularleden (AC-leden).

Förekomst

Relativt vanlig skada

Skademekanism

Skadan uppstår vid fall mot axeln, ofta under idrott.

Patoanatomi och Indelning

Skadan kan delas in i tre typer:

 • Grad 1 (distorsion): Endast distorsion/stukning med ledkapselskada utan felställning i leden.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Acetabulumfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur på acetabulum.

Skademekanism

Skadan orsakas oftast av kraftigt våld som t.ex. trafikolycka eller fall från hög höjd. Ofta kombinerad med fraktur på bäckenet. Ibland uppstår en luxation av caput femoris.

Klassifikation och Patoanatomi

Acetabulum består av en främre och en bakre pelare samt ett tak. Frakturen kan grovt delas in i: 

 • Bakre pelarskador: Dessa består av fraktur på bakre pelaren och/eller av acetabulums bakvägg.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Akillesseneruptur

BAKGRUND

Definition

Ruptur av akillessenan (hälsenan).

Epidemiologi

Vanligast hos medelålders män.

Skademekanism

Skadan uppstår oftast under idrott, vanligast badminton.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Kraftig och plötslig smärta i vaden. Patienten berättar att det känns som om man får ett slag eller en spark mot vaden eller hälen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Armbågsluxation

BAKGRUND

Definition

Luxation av armbågen.

Epidemiologi

 • Vanligast hos barn och yngre vuxna. 
 • Isolerade luxationer ses främst hos barn och ungdom.

Skademekanism

Uppstår när man faller och tar emot sig med handen.

Patoanatomi

 • Posteroradial luxation av olekranon är vanligast,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Armbågsstatus

ÖVERSIKT

Inspektion

 • Titta efter svullnad, missfärgning, ärr, muskelatrofiatrofi.
 • Hydrops i armbågsled: utfyllnad av håligheten ovanför olecranon då armbågen hålls flekterad, svullen radi–humeralled.
 • Be patienten extendera armbågarna. Titta efter felställning, såsom cubitus valgus (underarm vinklad ut från kroppen), cubitus varus (underarm vinklad in mot kroppen). Vanligaste orsak till unilateral felställning är en gammal suprakondylär fraktur.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Avulsionsfraktur, Bäcken

BAKGRUND

Definition

Slitfraktur i bäckenet, där ett muskelfäste slits loss från bäckenet. 

Epidemiologi

Det är en vanlig idrottsskada.

Skademekanism

Skadan uppstår i samband med en kraftig muskelkontraktion.

Patoanatomi

Oftast är det fästet för m. rectus femoris på spina iliaca anterior inferior, eller hamstringsmuskulaturen på tuber ossis ischii som lossnar.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Axelluxation

BAKGRUND

Definition

Luxation i glenohumeralleden.

Epidemiologi

 • Relativt vanlig skada som kan drabba yngre och äldre personer.
 • Vanligast är luxation av caput anteroinferiort (> 90%).
 • Bakre luxation är ovanligt.
 • Luxationen kan vara kombinerad med en fraktur av tuberculum majus eller annan fraktur i proximala humerus.

Skademekanism

 • Främre luxation: Uppkommer efter fallskada där man tar emot med arm (utsträckt),

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Axelstatus

BAKGRUND

Allmänt

Inspektion: Inspektera patientens hållning, scapulasymmetri och eventuella muskelatrofier.
Palpation:

 • Skelett: Palpera klavikeln, acromion, spina scapulae, scapula, processus coracoideus, caput humerus och humerus.
 • Leder: Palpera SC-led, AC-led, humeroscapularleden (nedan choracoideus).
 • Muskler: Palpera trapezius,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Bäckenringfraktur

BAKGRUND

Definition

Bäckenringfrakturer kan vara stabil (enkel bäckenringskada) eller instabila (dubbel bäckenringskada).

 • Stabil bäckenringfraktur: Innebär fraktur i ramus superior och/eller i ramus inferior av os pubis.
 • Instabil bäckenringfraktur: Kan vara en öppen bok-fraktur (isärsprängning av symfysen och sacroiliacalederna), lateral kompressionsfraktur eller vertikal förskjutning av höger/vänster bäckenhalva.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Bäckenskovelfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur i ala ossis ilii.

Skademekanism

Frakturen uppstår vid direktvåld från sidan som t.ex. efter fall eller påkörning.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever smärta och oförmåga/svårighet att belasta.

Kliniska Fynd

 • Kraftig smärta vid kompression av bäckenet.
 • Om fragmentet är stort,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Bennettfraktur

BAKGRUND

Definition

Intraartikulär fraktur genom basen av metacarpale 1.

Skademekanism

Frakturen uppkommer vanligtvis efter direkttrauma i tum-pekfingergreppet.

Patoanatomi

Frakturen avskiljs från sitt ulnara-proximala hörn. Skaftfragmentet subluxerar radialt-proximalt.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta diffust i basen av tummen samt smärta vid rörelse.

Kliniska Fynd

 • Lokal svullnad.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Bennettfraktur, Omvänd

BAKGRUND

Definition

Intraartikulär fraktur genom basen av metakarpale 5.

Patoanatomi

Extensor carpi ulnaris (ECU) drar metakarpale 5 i proximal riktning och metakarpalbenet skiljs från sitt radiala hörn. Skaftfragmentet kan subluxera ulnart proximalt.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och nedsatt rörelseförmåga p.g.a. smärta. 

Kliniska Fynd

 • Svullnad och rörelsesmärta.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Bicepsseneruptur, Distal

BAKGRUND

Definition

Ruptur av distala bicepssenan eller avlösning av senan från tuberositas radii. 

Epidemiologi

Vanligast hos män.

Skademekanism

Uppkommer vid kraftig planerad eller oplanerad belastning.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten får akut smärta i armbågsvecket.

Kliniska Fynd

 • Svullnad och ibland hematombildning över armbågsvecket.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Bicepstendinit

BAKGRUND

Definition

Inflammation, mekanisk irritation eller degenerativ process i den långa bicepssenan.

Mekanism

Senan till biceps långa huvud löper i en fåra (sulcus intertubercularis) på caput humeri. Benpålagringar kan göra sulcus trång, och mekanisk irritation kan även förekomma vid inklämningssyndrom.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta över främre delen av axeln som blir värre då patienten lyfter över huvudet.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Boutonnièrefinger

BAKGRUND

Definition

Extensorseneskada som kännetecknas av PIP-ledsflexion (kontraktur) och en DIP-ledsextension (hyperextension).

Epidemiologi

Mindre vanlig skada.

Skademekanism

 • Uppkommer vid flexionsvåld mot PIP-leden under samtidig extensionsrörelse.
 • Kan även förekomma som kombinationsskada vid distorsion eller luxation i PIP-leden.

Patonatomi

Uppstår p.g.a. ruptur av extensoraponeurosens mittfascikel (centralbandett) vid fästet på mellanfalangens bas.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Bröst- och Ländryggskada

BAKGRUND

Definition

Skada av bröst- och eller ländryggskotor.

Epidemiologi

 • Fraktur i bröst- och ländrygg är vanligt hos äldre kvinnor med skört skelett.
 • Hos personer med normalt skelett krävs kraftigt våld, t.ex. trafikolycka eller fall från hög höjd, för att en kotfraktur ska uppstå.

Skademekanism

Måttligt flexionsvåld: Leder till en kilformad kotkroppsfraktur.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Bursit, Prepatellär

BAKGRUND

Definition

Inflammation i bursan (slemsäcken) framför patella.

Epidemiologi

Tillståndet är vanligt hos personer som har knästående arbete. Hos dessa kan tillståndet bli kroniskt.

Patoanatomi

Inflammationen är oftast aseptisk, men infektion kan förekomma.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och svullnad över patella. 

Kliniska Fynd

Man finner rodnad,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Capitulum Humeri-fraktur

BAKGRUND

Epidemiologi

Fraktur som förekommer nästan enbart hos vuxna.

Skademekanism

Uppkommer genom fall på utsträckt arm. Capitulumfragmentet disloceras volart proximalt och tippar ofta 90°. Ibland kombinerad med caput radii-fraktur.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse av armbågen.

Kliniska Fynd

Lokal ömhet och svullnad,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Caput radii-fraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur av radiushuvudet.

Epidemiologi

Skadan ses oftast hos vuxna.

Skademekanism

Uppstår när man faller och tar emot sig med handen (fall på utsträckt hand), d.v.s. efter axialt våld.

Patoanatomi

 • Kan vara en ren skärningsfraktur med eller utan dislokation. En mejselfraktur som klyver ledytan i två delar är vanligast.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Carpusluxation

BAKGRUND

Definition

Luxation i någon av handlovens leder. 

Skademekanism och Patoantomi

 • De flesta är frakturluxationer, framför allt den transscaphoida perilunära luxationen.
 • Luxation av enstaka carpalben är sällsynt. Dock förekommer lunatumluxation vid kraftigt extensionsvåld i handleden, lunatum luxerar oftast volart.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och rörelseinskränkning i handen/handleden. 

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

CMC-ledsluxation

BAKGRUND

Definition

Luxation av karpometakarpalleden (CMC-leden). 

Epidemiologi

Relativt ovanlig skada.

Patoanatomi

Drabbar oftast CMC-1-led, som är höggradigt instabil. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse. 

Kliniska Fynd

 • Svullnad över området. Synlig felställning. 
 • Oförmåga till rörelse av den berörda leden. 

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Collum Chirurgicum-fraktur

BAKGRUND

Definition

En typ av proximal humerusfraktur som involverar kirurgiska nacken (collum chirurgicum) av humerus.

Epidemiologi

Vanligast hos äldre kvinnor eller män med osteopeni, framför allt hos äldre kvinnor med osteoporos.

Skademekanism

Uppkommer oftast till följd av indirekt våld vid fall på utsträckt arm.

Patoanatomi

 • Vid enkla fall är det en tvåfragmentsfraktur (engagerar då bara collum chirurgicum) men kan vara en del av en flerfragmentfraktur i proximala humerus,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Collum radii-fraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur av collum radii.

Epidemiologi

Vanligast hos barn.

Skademekanism

Uppkommer efter fall på utsträckt hand och kan förekomma både isolerat eller i kombination med andra skador.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och svullnad. Graden av symtom brukar vara relaterad till graden av felställning.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Collum radii-fraktur (Barn)

BAKGRUND

Definition

Fraktur i collum radii.

Epidemiologi

Förekommer oftast hos barn.

Skademekanism

Uppstår vid abduktionsvåld mot extenderad armbåge, vanligen vid fall under lek.

Patoanatomi

Utgörs ofta av epifyseolys/fyseolys då frakturen går genom fysen (tillväxtbrosket).

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Coxitis Simplex (Barn)

BAKGRUND

Definition

Coxitis simplex är en aseptisk synovit i höften.

Epidemiologi

Tillståndet är vanligare hos pojkar och förekommer i 2-10 års ålder, men oftast omkring 6 år.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Barnet får under några timmar eller något dygn tilltagande ont i ljumske,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

DIP-leds- och IP-ledsluxation

BAKGRUND

Definition

Luxation i DIP-led eller tummens IP-led.

Epidemiologi

Relativt ovanlig skada.

Skademekanism

Orsakas av hyperextensionsvåld.

Typer

Luxationen kan vara dorsal, volar (ovanligt) eller lateral.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse.

Kliniska Fynd

 • Svullnad och synlig felställning (dock mindre synlig jämfört med luxation i PIP-led).

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Diskbråck

BAKGRUND

Definition

Förskjutning av den inre, mjuka delen av mellankotskivan ut genom den fastare, fibrösa ringen.

Epidemiologi

 • Förekommer i alla åldrar, men är vanligast mellan 40 och 50 år.
 • Kan uppkomma på alla nivåer i ryggen och är vanligast i nedre delen av ländryggen. Diskbråck i halsryggen är ovanligt,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Eminentiafraktur (Barn)

BAKGRUND

Definition

Avulsionsfraktur av eminentia intercondylaris, antingen främre eller bakre delen. 

Epidemiologi

 • Ses hos barn och ungdom i stället för främre korsbandsskada. Kan dock ses även hos vuxna.
 • Främre avulsionsskada är vanligast.

Skademekasnim

Vridvåld i knäet där man får en upplyftning av eminentia.

Patoanatomi

Eminentiafraktur är barnets korsbandsskada,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Epikondylit, Lateral

BAKGRUND

Definition

Smärttillstånd från muskelfäste på laterala utsidan av armbågen.

Epidemiologi

Lateral epikondylit (tennisarmbåge) är betydligt vanligare än medial epikondylit (golfarmbåge).

Skademekanism

Humerusepikondylerna är de viktigaste fästpunkterna för underarmens muskler. På den laterala epikondylen har extensormusklerna sitt ursprung. Irritationstillstånd vid muskelfästet ger upphov till epikondylit. Man tror att irritationstillståndet uppkornmer efter upprepade belastningar på musklerna.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Epikondylit, Medial

BAKGRUND

Definition

Degenerativt tillstånd/skada av senfästen intill mediala epikondylen nedom armbågen.

Epidemiologi

Medial epikondylit (golfarmbåge) är mindre vanligt än lateral epikondylit (tennisarmbåge).

Skademekanism

Överbelastning med irritationstillstånd vid muskelfästena av flexor- och pronatormusklerna. Vanligt inom golfsport, men även i andra aktiviteter. Man tror att irritationstillståndet uppkornmer efter upprepade belastningar på musklerna.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Extensorseneskada, Hand

BAKGRUND

Definition

Skada på extensorsena (sträcksena).

 • Denna översikt tar inte upp malletskada. Denna tas upp här.
 • Denna översikt tar inte upp Boutonnièrefinger. Denna tas upp här.

Skademekanism

 • En extensorseneskada kan uppstå vid sårskada, eller genom att man stöter fingret mot något.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Femurfraktur, Cervikal

BAKGRUND

Definition

Fraktur som lokaliseras till collum femoris.

Epidemiologi

 • Mycket vanlig skada hos osteoporotiska personer, framför allt kvinnor, men i ökande utsträckning även hos män. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta av cervikala femurfrakturer som män.
 • Medelåldern för höftfraktur är omkring 80 år.

Skademekanism

Uppstår efter ett enkelt fall i samma plan.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Femurfraktur, Diafysär

BAKGRUND

Definition

Fraktur på femurskaftet.

Epidemiologi

 • Vanlig skada efter trafikolycksfall.
 • Oftast skadas yngre män.
 • Kan vara kombinerad med andra frakturer och skador i övriga organ (multitrauma), t.ex.:
  • Kombination av höftfraktur och femurdiafysfraktur.
  • Kombination av ligamentskador i ipsilaterala knäet.

Skademekanism

Uppkommer oftast till följd av högenergetiskt våld som vid trafikolyckor eller fall från hög höjd.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Femurfraktur, Diafysär (Barn)

BAKGRUND

Definition

Fraktur av femurskaftet. 

Epidemiologi

Fraktur på skaftet och metafysen är mycket vanligare än skada på nedre änden av femur, och framför allt på höften.

Skademekanism

 • Femurfraktur kan inträffa under lek, men även vid olycksfall i trafiken.
 • Hos spädbarn kan fall från skötbord, att man tappat barnet och fall i trappa vara orsaker.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Femurfraktur, Distal

BAKGRUND

Definition

Fraktur av distala femur/femurkondylen.

Epidemiologi

Vanligast hos äldre efter ett fall i samma plan. 

Skademekanism

 • Uppstår efter ett fall i samma plan hos äldre.
  • Fall ur rullstol kan ge en suprakondylär fraktur. Observera att denna fraktur kan missas hos en patient med demens.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Femurfraktur, Distal (Barn)

BAKGRUND

Definition

Fraktur i distala femur.

Skademekanism

Frakturen kan uppstå vid olycksfall under lek och idrott. Trafikolycka är en inte ovanlig orsak. Valgus- eller hyperextensionsvåld är vanligast.

Patoanatomi

Oftast är tillväxtzonen, fysen, skadad, vilket kan ge en tillväxtrubbning om man får en sammanväxning av fysen. Patienten måste därför kontrolleras till avslutad tillväxt.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Femurfraktur, Subtrokantär

BAKGRUND

Definition

Höftfraktur som i någon del är belägen 5 cm nedanför trokanter minor.

Epidemiologi

 • Mycket vanlig skada hos osteoporotiska personer, framför allt kvinnor.
 • Medelåldern för höftfraktur är omkring 80 år.

Skademekanism

Uppstår efter ett enkelt fall i samma plan.

Klassifikation och Patoanatomi

 • Frakturen är belägen 5 cm nedanför trokanter minor.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Femurfraktur, Trokantär

BAKGRUND

Definition

Fraktur som engagerar trokanter major och ibland även trokanter minor.

Epidemiologi

 • Mycket vanlig skada hos osteoporotiska personer, framför allt kvinnor. Bland män med osteopeni ses i ökande frekvens trokantära 3- och 4-fragmentsfrakturer.
 • Medelåldern för höftfraktur är omkring 80 år.

Skademekanism

Uppstår efter ett enkelt fall i samma plan.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Fingeramputation

BAKGRUND

Definition

Amputation av finger proximalt till proximala delen av distala falangen.

Epidemiologi

Distala amputationer är vanligast.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och blödning. 

Kliniska Fynd

Inspektion: Avskuret finger.

Slätröntgen

Vid avskuret finger krävs vanligen ingen ytterligare undersökning med röntgen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Fingerfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur av en eller flera falanger i ett finger. 

Epidemiologi

Vanliga skador. Klämskador med fraktur på fingrarna är vanliga.

Skademekanism

Uppstår vid indirekt våld, fall och direkt våld (t.ex. klämskada). Sårskada och öppen fraktur är vanligt, framför allt vid klämskador på distala falangen.

Patonatomi

Frakturen kan vara intraartikulär eller lokaliserad till diafysen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Fingertoppsamputation

BAKGRUND

Definition

Amputation av fingertoppen.

Skademekanism

Ofta skärskada, t.ex. knivskada. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta, känselbortfall och kraftigt blödande sår.

Kliniska Fynd

Fingertoppen är avskuren, antingen tvärgående snitt eller volart/dorsalt snitt. Ibland uppstår ett snett snitt. 

Slätröntgen

Vid avskuren fingertopp krävs ingen ytterligare undersökning med röntgen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Flexorseneskada, Hand

BAKGRUND

Definition

Skada på någon böjsena i handen. 

Epidemiologi

Ovanlig skada.

Relevant Anatomi

Handen har två långa böjsenor till alla fingrar, utom till tummen. De ytliga senorna fäster på mellanfalangen och böjer i PIP-leden, medan de djupa fäster på distala falangen och böjer i DIP-leden.

Skademekanism

 • Flexorseneskada uppstår nästan alltid vid sårskada.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Fot- och Fotledstatus

BAKGRUND

Inspektion

Allmänt: Be patienten ta av sig på underkroppen, åtminstone från knäet.
Stående:

 • Observera hur patienten går och står. Be patienten stå på tå/häl.
 • Titta efter plattfot/cavusfot.
 • Titta efter svullnad, missfärgning, sår, ärr och muskelatrofier.

Sittande: Låt patienten sätta sig på britsen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Fotledsdistorsion

BAKGRUND

Definition

Distorsion i fotled med skada av ligament.

Epidemiologi

Vanlig skada vid motion och idrott.

Skademekanism

Uppstår oftast efter ett supinations- inåtrotationsvåld, då patienten trampar snett med foten.

Patoanatomi

Vanligen skadas ligamentum fibulotalare (talofibulare) anterius (FTA), som ofta är totalrupturerat. Även lig.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Fotledsfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur av distala fibula (laterala malleolen) och/eller distala tibia (mediala malleolen eller posteriora malleolen).

Skademekanism

Skadan uppstår oftast när man trampar fel med fotleden i pronation eller supination och den sedan utsätts för vridning. Fotens ställning och vridriktning gör att olika skademönster uppstår. 

Patoanatomi

Frakturerna kan förekomma isolerat eller kombinerat:

 • Unimalleolär fraktur: Fraktur av endast en malleol,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Fotledsfraktur (Barn)

BAKGRUND

Definition

Fraktur av distala tibia och/eller skada på distala fibula. 

Skademekanism

Frakturen uppstår genom indirekt vridvåld. 

Patoanatomi

 • Allmänt: Frakturerna sker vanligen i form av epifyseolysfraktur i distala tibia, med eller utan fraktur genom distala fibula.
 • Tillauxfraktur: Salter-Harris typ 3-fraktur. Ses hos äldre barn,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Frakturtyper

Barnfrakturer

Översikt

Barns skelett skiljer sig i många avseenden från vuxnas, vilket gör att vissa skador bara drabbar barn.

 • Läkningstiden för en fraktur är kortare än hos vuxna och kortare ju yngre barnet är.
 • Barnskelettet har god remodelleringsförmåga, men större felställningar måste åtgärdas och rotationsfelställning kan inte accepteras.
 • Periostet (benhinnan) är mycket starkare hos barn än hos vuxna.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Frusen Skuldra

BAKGRUND

Definition

Vanligt smärttillstånd i axelleden med smärta och stelhet i axelleden.

Epidemiologi

 Primär periartrit är vanligast hos medelålders kvinnor och debuterar vanligtvis vid 40-60 års ålder. Tillståndet är vanligare hos patienter med diabetes.

Patogenes

 • Förekommer dels som en primär sjukdom utan påvisad orsak, dels sekundärt till något annat smärttillstånd i skuldran/armen eller efter en långvarig immobilisering av axeln till följd av annan skada/sjukdom.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Fysiolys av caput femoris (Barn)

BAKGRUND

Definition

Glidning av caputepifysen (epifysen av caput femoris).

Epidemiologi

 • Caputepifysen kan glida i tidig pubertet.
 • Det är vanligare hos pojkar, och oftast är dessa storväxta/överviktiga.

Patoanatomi

Det sker en glidning i caputepifysen. I extrema fall kan epifysen disloceras helt från collum.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta i höft,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Galeazzi-fraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur på radius mellan mitten och distala tredjedelen med samtidig luxation av caput ulnae i handleden.

Epidemiologi

Ovanlig form av underarmsfraktur. Skadan förekommer hos både barn och vuxna.

Skademekanism

Uppstår när man faller och tar emot sig med handen. Kan även uppstå efter direktvåld.

Patoanatomi

Luxationen sker vanligen dorsalt,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Generellt Status

BAKGRUND

Allmänt

Det är viktigt att få en struktur i sin undersökningsteknik och få en vana att alltid undersöka likadant, i samma ordning och då oavsett kroppsdel. Man behöver inte göra som alla andra gör, bara att man kommer ihåg att ta med alla moment. Det går exempelvis att böra med inspektion, sedan palpation, rörelseomfång, distalstatus och specifika tester.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Halsryggskada

BAKGRUND

Definition

Innebär fraktur och luxation i halsryggen.

Epidemiologi

Halsryggraden och thorakolumbala övergången drabbas oftare av skador än övriga delar av kotpelaren.

Skademekanism

Skador i halsryggen uppstår oftast efter kraftigt våld med: 
 • Flexions- eller extensionsvåld: Uppstår t.ex. vid trafikolycka där det sker en flexions- eller extensionsrörelse i halsryggen eller kombinationer av flexions-extensionsrörelser som t.ex.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Hamatumfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur i hamatum.

Epidemiologi

Ovanlig skada.

Skademekanism

Uppstår vid volart direktvåld. Stressfraktur kan dock förekomma efter långvarig belastning. Kan t.ex. uppkomma av hammare, racket eller hockeyklubba.

Patoanatomi

Vanligen är det den volart utskjutande kroken, dvs. hamulus (hammaren) på hamatum som frakturerar. Fraktur i corpus kan förekomma,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Höftledsluxation, Bakre

BAKGRUND

Definition

Bakre luxation av höftleden.

Epidemiologi

Sällsynt skada. Vanligaste formen av höftledsluxation.

Skademekanism

Uppstår oftast efter direktvåld mot böjt knä, t.ex. av instrumentpanelen vid frontalkrock.

Patoanatomi

 • Luxationen är ofta kombinerad med fraktur av acetabulums bakvägg. 
 • Det finns risk för bestående skada på n.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Höftledsluxation, Främre

BAKGRUND

Definition

Främre luxation av höftleden. 

Epidemiologi

Sällsynt skada. En höfledsluxation är oftast bakåt.

Skademekanism

Kan uppstå vid kraftigt våld mot trochanter major med utåtroterat ben.

Patoanatomi

Kan ibland vara associerad med acetabulumfraktur (framväggen).

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten är smärtpåverkad och kan inte stå på benet. 

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Höftprotesluxation

BAKGRUND

Definition

Luxation av höftprotes.

Epidemiologi

Det är inte ovanligt att en höftprotes luxerar. Risken är störst i perioden efter operationen, men höften kan även luxera för första gången efter flera år. En del patienter får upprepade Iuxationer.

Skademekanism

Luxationen uppstår vid flexion och inåtrotation av höften. 

Patoanatomi

Bakåtluxerad höftprotes är vanligast.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Höftstatus

BAKGRUND

Inspektion

Allmänt: Titta efter svullnad, missfärgning, ärr och muskelatrofier.
Stående: Kontrollera att spina iliaca-utskotten är i samma plan, då lutning av bäckenet ses bl.a. vid olika benlängd.
Gång: Titta efter om patienten haltar eller om patienten lutar åt ena sidan för att avlasta en smärtande höft.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Högtrycksinjektionsskador

BAKGRUND

Definition

Högtrycksinjektionsskador av rostskyddsvätska, smörjolja eller andra medel.

Skademekanism

 • Uppstår när ett ämne (färg, lösningsmedel, olja, vatten, luft) från t.ex. en sprutpistol eller trasig hydraulslang perforerar huden under högt tryck och sprids i underliggande vävnad.
 • Spridningen sker framför allt i vävnad med lågt motstånd, d.v.s. kring kärlnervsträngar, i senskidor och längs fascior.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Humerusepikondylfraktur, Ulnar (Barn)

BAKGRUND

Definition

Fraktur av ulnara humerusepikondylen.

Epidemiologi

Den är ovanlig före 10 års ålder.

Skademekanism

Kan förekomma isolerad men är ofta förenad med genomgången eller kvarvarande luxation i armbågen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Barnet har ont och vill inte röra armbågen.
 

Kliniska Fynd

Svullnad och palpationsömhet kring armbågen,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Humerusfraktur, Diafysär

BAKGRUND

Definition

Fraktur på humerusskaftet.

Epidemiologi

Diafysfraktur är ovanlig hos barn, men kan förekomma i alla åldrar hos vuxna.

Skademekanism

Kan förekomma både efter lindrigt våld och som en av flera skador efter t.ex. en trafikolycka.

 • Tvärfraktur uppkommer oftast till följd av direktvåld.
 • Spiralfraktur uppkommer oftast till följd av indirekt trauma,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Humerusfraktur, Distal

BAKGRUND

Definition

Fraktur i nedre delen av humerus. Frakturerna är ofta intraartikulära. 

Epidemiologi

Frakturen förekommer både hos yngre och hos personer med osteoporos.

Skademekanism

Uppskommer oftast efter direkt våld. Kan även uppstå när man faller och tar emot sig med handen. Olecranon kan då spränga isär kondylerna.

 • Hos yngre patienter uppstår frakturen p.g.a.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Humerusfraktur, Proximal (Barn)

BAKGRUND

Definition

En fraktur genom proximala humerus som kan engagera fysen eller metafysära benet.

Skademekanism och Patoanatomi

 • Skadan kan uppstå vid fall mot armen, t.ex. vid fall från hästrygg.
 • Engagerar oftast fysen (tillväxtzonen). Det vanligaste är en Salter-Harris-skada typ 2.
  • Hos yngre barn uppstår ofta en metafysär fraktur (ofta greenstick-fraktur),

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Humerusfraktur, Suprakondylär (Barn)

BAKGRUND

Definition

En fraktur av distala humerus, precis ovanför armbågsleden. Kan ge akuta komplikationer i form av störning av nervfunktion och blodcirkulation.

Epidemiologi

Vanligaste armbågsfrakturen hos barn, framför allt hos barn upp till 10 år.

Skademekanism

Uppstår vid fall mot usträckt hand, där barnet tagit emot sig med handen och med armbågen i sträckt läge.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Humeruskondylfraktur, Radial (Barn)

BAKGRUND

Definition

Intraartikulär epifysiolysfraktur.

Epidemiologi

Förekommer endast hos barn och är då vanligare hos mindre barn.

Patoanatomi

Frakturen är potentiellt instabil p.g.a. dragkraften som underarmens extensormuskulatur utövar på fragmentet.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till flexion/extension i armbågen.

Kliniska Fynd

 • Svullnad och palpationsömhet framför allt radiellt/radiala omfånget av armbågen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Humeruskondylfraktur, Ulnar (Barn)

BAKGRUND

Definition

Detta är en sorts avulstionsfraktur/slitfraktur.

Epidemiologi

Ovanlig fraktur som ses hos barn.

Skademekanism

Kan uppkomma vid armbågsluxation och vid vid abduktionsvåld mot armbågen utan luxation.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse i armbågen.

Kliniska Fynd

 • Palpationsömhet och svullnad ulnart över armbågsleden.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Kalkaneusfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur av calcaneus.

Epidemiologi

 • Samtidig förekomst av kotkompression är inte ovanlig.
 • Kan uppstå bilateralt. 

Skademekanism

Uppstår oftast genom högenergetiskt våld, t.ex. när man faller eller hoppar från hög höjd.

Patoanatomi

 • Frakturen kan vara extraartikulär och då belägen i tuber calcanei.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Kategorier Fot

Kalkaxel

BAKGRUND

Definition

Kalkutfällning i eller omkring senorna i rotatorkuffen, oftast supraspinatussenan. Tillståndet kan vara akut eller kroniskt.

Epidemiologi

Den drabbade är oftast i åldern 40–60 år. Vanligast hos kvinnor.

Etiologi

Akut kalkaxel: Kan debutera efter överansträngning.
Kronisk kalkaxel: Oklar orsak men är troligen delfenomen i degenerativ process i rotatorkuffen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Klavikelfraktur

BAKGRUND

Definition

 • Fraktur av klavikeln.

Förekomst

Vanlig fraktur, även hos barn och då även spädbarn (förlossningsskada).

Skademekanism

 • Uppstår vanligen vid fall mot axeln eller på utsträckt arm.
 • Ibland även direkttrauma och trafikolyckor.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kliniska Fynd

 • Indirekt smärta i klavikelområdet vid axelrörelser.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Knäledsluxation

BAKGRUND

Definition

Luxation av knäleden.

Skademekanism

Det krävs kraftigt våld för att knät ska luxera.

Patoanatomi

Vanligast är luxation framåt eller bakåt, men luxation åt sidan kan förekomma.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten har kraftig smärta i knäet. 

Kliniska Fynd

Man finner en tydlig felställning.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Knästatus

BAKGRUND

Inspektion

 • Be patienten att klä av sig byxor, skor och strumpor. Patienten inspekteras både i stående och liggande.
 • Inspektera gångmönster och titta efter hälta, smärtkompensation, stelhet.
 • Inspektera knäet framifrån och bakifrån. Titta efter asymmetri, rodnad, svullnad, hydrops (slätar ut knäets konturer), extensionsdefekt, patellahöjd, varus/valgus samt utbuktning i fossa poplitea (bakercysta,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Kollateralligamentskada, Finger

BAKGRUND

Definition

Ruptur av kollateralligament på fingrar.

Epidemiologi

Relativt vanlig skada. Kan ibland vara kombinerad med luxation.

Skademekanism

Uppstår vanligen vid fall. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och rörelseinskränkning.

Kliniska Fynd

 • Svullnad och vid luxation är fingret felställt. 

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Kollateralligamentskada, Knä

BAKGRUND

Definition

Ruptur av ett kollateralligament (sidoligament) i knäet.

Epidemiologi

Vanligast är skada på mediala kollateralligamentet. Lateral skada är mycket ovanlig. 

Mekanism

Uppstår vid vrid- och valgus- eller varusvåld mot knät, då ofta i samband med idrott.

Patoanatomi

Medial skada uppstår vanligen från valgus och utåtrotation.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Kompartmentsyndrom, Akut

BAKGRUND

Definition

Ischemi till följd av tryckökning ett slutet rum (kompartment/fascierum).

Etiologi

Uppkommer i samband med frakturer eller kontusioner, främst på underben, underarm, hand och fot men också till följd av långvarigt tryck vid t.ex. intoxikationstillstånd, fall där patienten inte kunnat resa på sig under en lång tid samt ibland efter kärlkirurgi.

 • Vanligast efter underbensfraktur.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Korsbandsskada, Bakre

BAKGRUND

Definition

Ruptur/skada av bakre korsbandet.

Epidemiologi

Mycket mer ovanlig jämfört med främre korsbandsskada.

Skademekanism

Uppstår vid trauma mot underbenet när knät är flekterat, t.ex. vid trafikolycka, eller efter hyperextensions- och vridvåld.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta, svullnad och oförmåga eller svårigheter att stå på benet.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Korsbandsskada, Främre

BAKGRUND

Definition

Skada/ruptur av främre korsbandet.

Skademekanism

 • Uppstår vid valgus- och utåtrotationsvåld mot knät, ofta i samband med idrott.
 • Även hyperextensionsvåld kan ge främre korsbandsskada.

Patoanatomi

 • Vanligen är rupturen total. Förekommer partiell skada också.
 • En total ruptur kan vara associerat med skada på mediala kollateralligamentet och en eller båda meniskerna.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Lårmuskelruptur

BAKGRUND

Definition

Ruptur av någon av lårets muskler. 

Skademekanism

Muskelruptur på låret uppstår nästan alltid under idrott, antingen genom en kontusion av muskeln eller som en bristning p.g.a. en kraftig kontraktion.

Patoanatomi

Ruptur förekommer i alla muskelloger på låret.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever ofta kraftig värk.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Ledpunktion/injektion

BAKGRUND

Översikt

Allmänt
 • Punktion: Uförs för evakuering av vätska i symtomlindrande syfte.
 • Injektion: Lokalbedövning med eller utan kortison används för smärtlindring och inflammationsdämpning, ibland även i diagnostiskt syfte.

Tips vid injektion/punktion
 • Vid punktion/injektion av leder ska man alltid arbeta sterilt med helt steril uppdukning som inkluderar avtvättning med sterilt tvättset,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

lliacusblödning

BAKGRUND

Definition

Blödning i m. iliacus.

Etiologi

Denna blödning kan uppstå spontant hos en patient som behandlas med antikoagulantia, eller som har någon annan koagulationsrubbning.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever en akut, svår smärta i ena ljumsken och framsidan av låret.

Kliniska Fynd

 • Patienten är ofta smärtpåverkad och ligger med höften flekterad.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Lokalanestesi

BAKGRUND

Översikt

 • Lokalanestetikum gör ont när det sprutas in i normal hud/underhud. Därför ska man spruta långsamt i början av injektionen för att senare öka injektionshastigheten när bedövningsmedlet börjar ha effekt (efter 45-90 sekunder).
 • Det tar alltid lite tid innan bedövningen når full effekt. Det är därför ofta klokt att lägga bedövningen före steriltvättningen så att den fått effekt när det är dags för ingreppet.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Lumbago, Akut

BAKGRUND

Definition

Akut insättande ryggsmärta i ländryggen.

Mekanism

 • Kan uppstå vid en enkel rörelse i ländryggen som framåtböjning eller ett lyft.
 • Kan även uppstå spontant. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Plötslig smärta i ländryggen som kan stråla ner mot sätet, men inte ut i benen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Mallet-finger

BAKGRUND

Definition

Ruptur av sträcksenan vid fästet på distala falangens bas eller ett slitfragment av distala falangen.

Epidemiologi

Vanlig skada.

Skademekanism

Uppkommer vid flexionsvåld mot extenderat finger.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga att extendera distala falangen helt. 

Kliniska Fynd

 • Lokal svullnad och ömhet.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

MCP-ledsluxation

BAKGRUND

Definition

Luxation i metakarpofalangealled (MCP-led).

Skademekanism

 • Orsakas av hyperextensionsvåld. Fingret luxerar vanligen dorsalt. Även ventral luxation förekommer. 
 • Skadan är vanligast på MCP-1 och därnäst på MCP-led 2.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och rörelseinskränkning. 

Kliniska Fynd

 • Svullnad och synlig felställning (hyperextensionsställning).

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Meniskskada

BAKGRUND

Definition

Skada av menisk, antingen mediala eller laterala menisken.

Skademekanism

Uppstår oftast efter rotationstrauma/vridvåld, framför allt med knäleden i belastad flexion.

 • Hos yngre uppstår skadan efter idrott.
 • Hos äldre kan besvären komma spontant, eller efter lindrigt våld, p.g.a. meniskdegeneration.

Relativ Anatomi

Den mediala menisken är fastare bunden till mediala kollateralligamentet än den laterala och skadas därför oftare.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Metakarpalbensfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur på metakarpalben. Denna översikt tar upp, framför allt, frakturer på metakarpale 2-5.

Skademekanism

Subkapitulär fraktur på metakarpale 5 uppstår ofta vid ett knytnävsslag.

Patoanatomi

Vanliga skador på skaftet är spiral- och tvärfraktur. Uppsplittrad fraktur genom basen av metakarpale 1 kallas Rolandofraktur.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever smärta,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Metatarsalbensfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur på ett eller flera metatarsalben. Frakturer genom basen av metatarsale 5 tas upp i separat kapitel (Metatarsale 5-fraktur). 

Epidemiologi

Vanlig fraktur.

Skademekanism

Kan uppstå efter både överbelastning, feltramp och som klämskada (med samtidig mjukdelsskada). Ibland är en eller flera tarsometatarsalleder luxerade (tänk då på Lisfranc-skada;

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Kategorier Fot

Metatarsale 5-fraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur i basen av metatarsale 5.

Epidemiologi

Relativt vanliga skador.

Klassifikation

Frakturen kan delas in i 3 zoner (A-C).

Klassifikation av Metatarsale 5-basfraktur
Zon A Avulsionsfraktur av tuberositas ossis metatarsi 5. Kallas även pseudo-Jones-fraktur.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Kategorier Fot

Monteggiafraktur

BAKGRUND

Definition

Underarmsfraktur genom övre tredjedelen av ulna med samtidig luxation av caput radii.

Skademekanism

Skadan uppstår efter direkt våld (vanligen efter kraftigt våld) mot ulna.

Patoanatmi

Caput ulnae kan luxera framåt, bakåt eller åt sidan. Ofta ses en proximal ulnafraktur med dorsalt öppen vinkel samt volar luxation av caput radii.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Nagelskada

BAKGRUND

Definition

Skada på nagelbädd och/eller nagelmatrix.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta, svullnad distalt i fingret och/eller hematom. Subungualt hematom (instängt hematom) är smärtsamt.

Kliniska Fynd

Man måste undersöka skadan med avseende på omfattningen. Om nageln är lös, lyfts den försiktigt så att man kan se nagelbädden.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Nervskada, Hand

BAKGRUND

Definition

Skador på nerver i handen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever att fingret eller en del av fingret domnar bort. 

Kliniska Fynd

 • Det är extra viktigt att man undersöker nervfunktionen vid sårskada på hand och underarm, eftersom risken för skada är större än på andra ställen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Olekranonbursit

BAKGRUND

Definition

Inflammation i slemsäcken utanför olecranon.

Etiologi

 • Kan uppkomma p.g.a. upprepat tryck mot armbågen ("studentarmbåge") eller efter trauma.
 • Inflammationen är oftast aseptisk, men infektion (septisk bursit) kan förekomma.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och svullnad över olekranon.

Kliniska Fynd

Man finner rodnad,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Olekranonfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur genom olekranon. 

Epidemiologi

Frakturen förekommer oftast hos vuxna och är ovanlig hos barn.

Skademekanism

Frakturen förekommer efter fall direkt på armbågen samt som slitskada efter en kraftig kontraktion i triceps. 

Patoanatomi

 • Frakturen är oftast tvär- eller lätt snedgående. Ibland förekommer komminuta frakturer med intermediärfragment.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Öppen Fraktur

BAKGRUND

Definition

Öppen skada innebär en direktförbindelse mellan ett sår på hudytan och fraktur respektive ledhåla.

Klassifikation

Gustilo-Anderson-klassifikation

Öppna frakturer klassificeras enligt Gustilo och Anderson, efter mjukdelsskadans omfattning i (högenergiskada alltid Grad III).

 • Grad 1 (ev. 2)-skada behandlas i allmänhet som en sluten fraktur med tillägg av antibiotika och vid behov tetanusprofylax.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Paronyki

BAKGRUND

Definition

Infektion kring nagelbandet. Kan vara kronisk eller akut.

Patomekanism och Etiologi

Akut infektion: Uppstår oftast efter mindre sår på nagelbandet. Vanligen orsakat av S. aureus eller S. pyogenes (GAS).
Kronisk infektion: Uppstår hos personer som ofta har händerna blöta, t.ex hos diskare eller slaktare.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Patellafraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur på patella.

Skademekanism

 • Uppkommer oftast genom direktvåld mot patella. Kan då vara komminut.
 • Ibland kan frakturen vara en ren slitfraktur, som uppstår p.g.a. kraftig kontraktion av quadricepsmuskulaturen.

Patoanatomi

 • Tvärfraktur orsakas oftast av slitvåld.
 • En komminut fraktur uppstår vanligen från direktvåld.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Patellaluxation

BAKGRUND

Definition

Luxation av patella.

Epidemiologi

Ses oftast i tonåren.

Skademekanism

Uppstår när knät belastas i flexion, vid vridvåld av knäet samt vid kraftig quadricepskontraktion över valgusställt knä eller vid direkt våld mot patella från medialsidan.

Predisponerande Faktorer

Riskfaktorer kan vara allmän ledlaxitet, för grund/dysplastisk femursulcus (patellarled/fossa intercondylaris femoris),

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Patellarseneruptur

BAKGRUND

Definition

Skada/ruptur av patellarsenan (ligamentum patellae).

Epidemiologi

Skadan ses vanligast hos yngre män, ofta i samband med idrott.

Skademekanism

Uppstår efter en kraftig kontraktion av quadricepsmuskulaturen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta, svullnad och oförmåga till att sträcka i benet. Ofta diskreta lokalsymptom.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Peroneussenluxation

BAKGRUND

Definition

Luxation/subluxation av peroneussenorna. Kan förekomma akut men även i kronisk form.

Skademekanism

Uppkommer vid kraftig dorsalflexion av foten i kombination med muskelkontraktion.

 • En riskfaktor kan vara en för grund fåra baktill på laterala malleolen.

Patoanatomi

Senorna luxerar ur sin fåra på laterala malleolen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Perthes-sjukdom (Barn)

BAKGRUND

Definition

Aseptisk nekros av en del eller hela epifysen av caput femoris.

Epidemiologi

Tillståndet är vanligare hos pojkar, förekommer i samma ålder som coxitis simplex, och symtomen är också till en början desamma.

Etiologi

Tillståndet orsakas av en tillfällig störning av blodcirkulationen till caput femoris, vilket ger en aseptisk nekros av en del eller hela epifysen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Pigluxation

BAKGRUND

Definition

Subluxation av caput radii.

Epidemiologi

Relativt vanlig skada hos barn i 1-5 årsåldern/förskoleåldern.

Skademeksnim

Uppkommer genom kraftigt ryck i pronerad underarm, ofta under lek med barn eller vuxna eller när någon lyfter eller drar barnet i armen.

Patoanatmi

Det sker en subluxation av caput radii ur ligamentum anulare radii.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

PIP-ledsluxation

BAKGRUND

Definition

Luxation/dislokation i PIP-leden. 

Epidemiologi

Den vanligaste fingerluxationen. PlP-Iedsluxation är mycket vanligare än luxation i DIP-leden eller tummens IP-led.

Skademekanism

Orsakas av hyperextensionsvåld, t.ex under handbollspel.

Klassifikation

Luxationen kan vara dorsal, volar eller lateral. 

 • Vid dorsal luxation luxerar mellanfalangen dorsalt i förhållande till grundfalangen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Pisksnärtskada

BAKGRUND

Definition

Funktionsstörning efter en distorsion i halsryggen som uppkommit efter pisksnärtsvåld (acceleration/decelerationskraft via indirekt trauma).

Skademekanism 

Skadan uppkommer genom extensions-flexionsvåld, t.ex. när huvudet slungas, t.ex. vid en trafikolycka. Detta kan uppstå då patienten blir påkörd bakifrån först och då kastas bakåt och sedan framåt. Kan även uppstå med andra riktningar och andra typer av olyckor kan ge liknande skada.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Preoperativ Bedömning

Praktiska Förberedelser

Smärtlindring

Immobilisering:

 • En gipsskena är ett bra sätt att smärtlindra en skadad extremitet. Vid instabila frakturer är gipsskenan ett måste. Vid senrupturer läggs också gipsskena i avvaktan på operation. Vid höftfrakturer kan en s.k. Lassekudde användas för stabilisering.
 • En skadad axel behöver ofta vila i en slynga/mitella eller s.k.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Pulpainfektion

BAKGRUND

Definition

Infektion i fingerblomman. Tumme och pekfinger drabbas vanligast. 

Patogenes

 • Orsakas vanligtvis av bakterier som tar sig via ett penetrerande trauma, t.ex. stickskador (nål, sticka, glasbit).
 • En pulpaabscess kan även bildas från en obehandlad paronyki som sprider sig ned i fingerpulpan. Det är lätt att förbise den djupa komponenten. 

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Pyogent Granulom

BAKGRUND

Definition

Nodulär snabbväxande kapillärproliferation.

Patogenes

Uppstår ofta på platsen för tidigare trauma. Kan ibland bildas vid utdragna ytliga sårinfektioner.

Patofysiologi

Inflammatoriskt, hyperplastiskt tillstånd, med proliferativ vaskulär vävnad, som kan uppstå under hela livet.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och lättblödande förändring. Kan utvecklas snabbt under några veckor till maximal storlek.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Quadricepsseneruptur

BAKGRUND

Definition

Skada/ruptur av quadricepsenan.

Epidemiologi

Vanligast hos äldre, framför allt medelålders och äldre män.

Skademekanism

Uppstår efter en kraftig kontraktion av quadricepsmuskulaturen, som t.ex. när man missar ett trappsteg.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta, svullnad och oförmåga till att sträcka i benet.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Radiusfraktur, Distal

BAKGRUND

Definition

Fraktur av distala radius med eller utan fraktur på processus styloideus ulnae. 

Epidemiologi

 • Vanligast hos äldre kvinnor med osteoporos efter ett fall i samma plan.
 • Hos yngre krävs oftast kraftigare våld. Handledsfraktur är inte ovanlig hos trafikskadade.

Typer

Colles-fraktur: Vanligaste formen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Radiusfraktur, Distal (Barn)

BAKGRUND

Definition

Fraktur av distala radius hos barn.

Skademekanism

Frakturen uppkommer oftast av fall under lek.

Patoanatomi

Vanligen uppstår en greenstickfraktur med dorsal vinkling. Det är också vanligt att skadan går genom fysen (tillväxtzonen) och kallas då epifyseolys eller fysiolys. Det distala fragmentet kan vara helt avhoppat. En remodellering sker med tiden p.g.a.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

RCL-skada, Tumme

BAKGRUND

Definition

Ruptur av radiala kollateralligamentet (RCL) i tummens MCP-led.

Epidemiologi

Radiala kollateralligamentet skadas sällan. Vanligast skadas ulnara kollateralligament i MCP-leden. 

Skademekanism

Skadan uppstår efter fall, t.ex. under skidåkning. Uppkommer vid kraftig ulnardeviation av tummen. 

Patoanatomi

Till skillnad från UCL så dislocerar inte ligamentet inte,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Rotatorkuffskada

BAKGRUND

Definition

Skada på en eller flera rotatorkuffsenor (supraspinatus, infraspinatus, subscapularis eller teres minor).

Epidemiologi

Rotatorkuffen börjar att degenerera tidigt. Ruptur är vanligt förekommande hos personer över 40 år.

Skademekanism

 • Allmänt: Kan uppstå vid fall direkt eller indirekt mot axeln, ryck i armen eller efter en axelluxation (framför allt hos äldre).

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Rotatorkuffsyndrom

BAKGRUND

Definition

Subakromiellt smärttillstånd och rörelseinskränkning i delar av rotatorkuffens muskler.

Skademekanism

Tillståndet kan uppkomma vid ogynnsam belastning vid arbete över axelhöjd. Kan ibland även uppstå efter en skada vid indirekt våld (fall mot utsträckt arm).

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta på framsidan axeln vid aktivitet med lyft arm.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Ruptur av Långa Bicepssenan

BAKGRUND

Definition

Ruptur av långa bicepssenan (caput longum).

Epidemiologi

 • Skadan är vanligare hos män, då vanligen en spontanruptur hos äldre män.
 • Ruptur av korta bicepssenan är ovanligt.

Skademekanism och Patogenes

Spontanruptur: Med åldern degenererar den långa bicepssenan, speciellt där den löper i sulcus på caput humeri.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Ryggstatus

BAKGRUND

Allmänt

 • Vissa undersökningar gäller inte vid akut trauma, t.ex. Spurling-test
 • Enbart sensoriska symtom hos en patient är troligen inget allvarligt. Dock kan korsad symtologi, t.ex. motoriskt bortfall höger quadriceps och saknad vänster akillesreflex tyda på spinal tumör.

Inspektion

 • Halsryggen kan inspekteras sittandes. Torakal- och ländrygg inspekteras med patienten stående.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Sakrumfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur på sakrum.

Skademekanism

En isolerad fraktur på sakrum kan uppstå vid fall på ryggslutet.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever smärta och oförmåga att belasta.

Kliniska Fynd

Palpationsömhet över sakrum.

Slätröntgen

Slätröntgen påvisar frakturen, vanligen en tvärgående fraktur.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Septisk Artrit, Hand

BAKGRUND

Definition

Purulent artrit i fingrar.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta  och nedsatt rörelseförmåga.

Kliniska Fynd

 • Svullen, rodnad och ömmande led.
 • Smärta vid passiva rörelser.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i slutenvården, via ortopedkliniken. Patienten ska läggas in,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Skador som Kräver Akut Åtgärd

BAKGRUND

Allmänt

 • Det finns flertal diagnoser som som kräver akut åtgärd. Detta även mitt i natten
 • Vid osäkerhet/hjälp så bör kollega/bakjour kontaktas

Knäluxation

 • Luxationen måste reponeras direkt
 • Då det finns risk för bl.a. kärlskada så krävs (eventuellt) vidare utredning med DT-angiografi
 • Luxationen behover vid instabilitet extern fixeras
 • Var god se översikt "Knäluxation"

Tungfraktur (Calcaneusfraktur)

 • Behöver öppet reponeras och skruvfixeras akut då huden dorsalt vid Achillessenan annars går i nekros p.g.a.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Skafoideumfraktur

BAKGRUND

Definition

Brott på båtbenet (skafoideum). 

Epidemiologi

Vanligast hos yngre män. Ses även hos barn.

Skademekanism

Uppstår vid ett indirekt våld mot dorsal- och radialdevierad handled, t.ex. när man faller och tar emot sig med handen, vid annan kraftig extension eller vid trauma mot handflatan.

Patoanatomi

Frakturen är vanligen tvärgående och kan vara belägen i olika nivåer av os scaphoideum.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Skafolunär Dissociation

BAKGRUND

Definition

Ligamentskada i handleden där det interosseösa ligamentet mellan skafoideum och lunatum (SL-ligamentet) rupturerat.

Epidemiologi

Inte ovanlig skada. Ofta förbisedd ligamentskada i handleden.

Skademekanism

Kan uppstå vid fall på usträckt hand och då förekomma samtidigt med distal radiusfraktur.

Patoanatomi

Det interosseösa ligamentet (SL-ligamentet) mellan skafoideum och lunatum rupturerar,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Skapulafraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur av skapula. Det finns flera frakturvarianter:

 • Fraktur genom corpus scapulae (skapulabladet).
 • Fraktur genom collum scapluae (skapulahalsen).
 • Fraktur genom cavitas glenoidalis (uppkommer i samband med axelluxation).
 • Fraktur genom spina scapulae och fossa subscapularis.
 • Fraktur genom acromion eller proc. coracoideus.

Förekomst

Ovanlig fraktur.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Smärtlindring

VUXNA

Svår Akut Smärta

Intravenös: Fördelen med intravenös administration är att man direkt får besked om effekten. Durationen är inte heller påtagligt mycket kortare än vid subkutan/intramuskulär administration. Doserna kan upprepas och patienten behöver övervakas.

 • Morfin: Ges långsamt i dosen 3-15 mg i.v. Ges med försiktighet hos patienter som har nedsatt njur- och leverfunktion.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Spinalutskottsfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur av spinalutskotten i ryggen.

Skademekanism

Direkttrauma mot ryggen eller plötslig muskulärt eller ligamentärt drag i flexion eller extension.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta vid rörelse av nacken eller ryggen för övrigt.

Kliniska Fynd

Palpationsömhet över spinalutskottet.

Datortomografi (DT)

Påvisar skadan och visar även andra skador.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Spondylodiskit

BAKGRUND

Definition

Infektion i en eller flera ryggkotor och i mellanliggande diskar:

 • Spondylit: Enbart infektion i kota.
 • Diskit: Enbart infektion i intervertebraldisk.

Epidemiologi

Ovanlig orsak till ryggsmärta, varför tillståndet lätt kan missas.

Etiologi och Patogenes

 • Vanligen hematogen spridningen av bakterier till kotan är hematogen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Sternoklavikularledsluxation

BAKGRUND

Definition

Luxation i leden mellan clavikeln och sternum.

Förekomst

Traumatisk SC-ledsluxation är ovanlig. Skadan är vanligast hos barn och ungdomar, och den är då ofta en fysfraktur (Salter-Harris typ 1 eller 2).

Skademekanism

Skadan kan uppstå efter ett fall mot skuldran eller efter våld mot thorax.

 • Främre SC-ledsluxation: Vanligast.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Subakromiell Bursit

BAKGRUND

Definition

Akut inflammation i den subakromiala bursan.

Epidemiologi

Förekommer oftast hos medelålders kvinnor.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Snabbt förlopp med svår värk i axeln.

Kliniska Fynd

 • Smärta vid rörelse samt rörelseinskränkning p.g.a. smärta i axeln.
 • Palpationsömhet nedanför akromion.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Supraspinatustendinos

BAKGRUND

Definition

Degenerativt tillstånd i supraspinatussenan.

 • Tillståndet är ingen egentlig tendinit utan en degenerativ process (tendinos).

Epidemiologi

Besvären är vanligast hos personer som arbetar med lyfta armar under en stor del av dagen.

Relevant Anatomi

Rotatorkuffen täcker axelleden och fyra muskler (m.m. subscapularis, supraspinatus, infraspinatus och teres minor) förenas i denna aponeuros.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Tåfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur genom någon av tåns falanger. 

Skademekanism

Uppstår ofta efter klämskada, framför allt då ett föremål faller på tån. Skadan kan också uppkomma efter spark och feltramp också.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och svårigheter att gå på foten p.g.a.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Kategorier Fot

Talusfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur i talus.

Skademekanism

Uppstår efter kraftigt våld, trafikolycka eller fall från hög höjd.

Patoanatomi

Frakturen kan vara genom caput, collum eller corpus tali. Det är inte ovanligt att skadan är öppen.
Vid luxationsfraktur ses ofta fraktur genom collum tali och posterior luxation av corpus tali.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Kategorier Fot

Tendovaginit, Septisk

BAKGRUND

Definition

Infektion i en volar senskida på handen.

Etiologi och Patogenes

Kan uppstå vid stickskador och t.ex. efter kattbett. Ibland hittar man ingen förklaring alls.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta i fingret och svårigheter att böja fingret.

Kliniska Fynd

 • Patienten håller fingret i lätt flexionsställning.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Tetanus

BAKGRUND

Översikt

Tetanus förekommer i Sverige men är ytterst sällsynt. Tetanus är en mycket allvarlig sjukdom och ibland är inte ens intensivvård tillräcklig för att rädda patienten. Fråga därför alltid patienten med öppen hudskada om han/hon är tetanusvaccinerad.

Etiologi

Tetanus (stelkramp) orsakas av Clostridium tetani som utsöndrar ett neurotoxin som ger upphov till sjukdomssymtomen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Tibiakondylfraktur

BAKGRUND

Definition

Skada på proximala tibia.

Epidemiologi

Vanligast hos äldre med osteoporos, efter ett fall i samma plan. Hos yngre krävs kraftigt våld.

Skademekanism

Uppstår oftast vid indirekt varus- eller valgusvåld, vilket leder till kompression av laterala eller mediala kondylen.

Patoanatomi

 • Oftast drabbas laterala tibiakondylen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Tortikollis, Akut

BAKGRUND

Definition

Nackspärr.

Epidemiologi

Tillståndet förekommer i alla åldrar, men är vanligast hos barn och yngre vuxna.

Etiologi och Mekanism

 • Besvären kommer oftast spontant och någon känd orsak.
 • Hos vuxna kan bakomliggande orsak så som tumör, spondylit/diskit och intervertebraldiskförkalkning orsaka tortikollis.
 • Hos barn kan infektioner i halsområdet (med adenit) och atlassubluxation orsaka tortikollis.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Triquetrumfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur eller avslitning av triquetrum.

Skademekanism

Kan uppstå när man faller och tar emot sig med handen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Handledssmärta och smärta vid rörelse av handleden.

Kliniska Fynd

 • Obetydlig svullnad. 
 • Palpationsömhet över triquetrum.

Slätröntgen

På sidobilden ses ett litet slitfragment från dorsalsidan av triquetrum,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Trokantärt Smärtsyndrom

BAKGRUND

Definition

Inflammation och sedan tendinos i muskelfästen på trochanter major.

Epidemiologi

Tillståndet är vanligast hos medelålders kvinnor.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever smärta på utsidan av höften. Besvären känns mest vid gång i trappa och vid uppresning från sittande.

Kliniska Fynd

Palpationsömhet över trokantertoppen.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Tuberculum majus-fraktur

BAKGRUND

Definition

En typ av proximal humerusfraktur som kan vara isolerad eller kombinerad med en annan fraktur i proximala humerus och/eller med axelluxation.

Skademekanism

 • Uppkommer hos äldre på grund av direkttrauma mot axeln.
 • Hos yngre uppstår skadan oftare indirekt när man tar emot sig med utsträckt hand.
 • Ofta även som en del i axelluxation.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

UCL-skada, Tumme

BAKGRUND

Definition

Ruptur av ulnara kollateralligamentet (UCL) i tummens MCP-led.

Skademekanism

Uppkommer vid fall mot radialdevierad tumme, exempelvis under skidåkning.

Patoanatomi

 • Rupturen är oftast lokaliserad till distala ligamentfästet på grundfalangen. 
 • Ligamentet retraheras lätt i proximal riktning i skadeögonblicket och kan då vikas och hamna under aponeurosen till adductor pollicis (kallas då Stener-lesion).

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Ulnafraktur, Diafysär

BAKGRUND

Definition

Isolerad fraktur på ulnaskaftet uppstår vid direkt trauma mot ulna (parerskada).

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever kraftig smärta, rörelseinskränkning och svullnad.

Kliniska Fynd

 • Man finner oftast måttlig svullnad och ömhet över frakturen.

Slätröntgen

Slätröntgen av underarmen är tillräcklig.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Underarmsfraktur, Diafysär

BAKGRUND

Definition

Fraktur på både radius och/eller ulna.

Skademekanism

Uppstår vid enkla olycksfall och vid kraftigt våld, t.ex. trafikolycka. Kan då orsakas av både indirekt och direkt våld. Frakturen kan vara öppen. Oftast ses stor dislokation p.g.a. antagonistisk effekt av olika muskelgrupper. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse i underarmen. 

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Underarmsfraktur, Diafysär (Barn)

BAKGRUND

Definition

Fraktur på både radius och/eller ulna. Kan vara kompletta frakturer, kompressionsfrakturer, infraktioner eller greenstick-frakturer. 

Skademekanism

Uppstår genom fall på arm eller fall emot utsträck hand och då vanligtvis under lek. Ofta rör det sig om en greenstick-fraktur, men komplett fraktur förekommer också. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga att röra i underarmen. 

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Underbensfraktur, Diafysär

BAKGRUND

Definition

Fraktur av diafysära tibia och ofta fibula.

Epidemiologi

Vanlig skada.

Skademekanism

Uppkommer genom direkt våld men även indirekt våld, då efter fall i samma plan och efter högenergetiskt våld.

Patoanatomi

 • Oftast ses fraktur på både tibia och fibula, men isolerad fraktur förekommer.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Underbensfraktur, Diafysär (Barn)

BAKGRUND

Definition

Fraktur av tibia- och/eller fibuladiafysen.

Skademekanism

Underbensfraktur är en vanlig skada hos barn efter olycksfall under lek och i trafiken.

Patoanatomi

Oftare än hos vuxna är enbart tibia frakturerad.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Barnet har ont. Det enda symtomet kan vara att barnet inte vill gå på benet. 

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto