Alla prenumerationer/medlemskap på ortopedboken har avslutats.

Ortopedboken.se har flyttat till Ortobas.se. Vi vill tacka alla användare som använt ortopedboken.se!

Humerusfraktur, Proximal (Barn)

Synonymer
Proximal överarmsfraktur, fraktur genom collum chirurgicum humeri
Andra stavningar
-

BAKGRUND

Definition

En fraktur genom proximala humerus som kan engagera fysen eller metafysära benet.

Skademekanism och Patoanatomi

  • Skadan kan uppstå vid fall mot armen, t.ex. vid fall från hästrygg.
  • Engagerar oftast fysen (tillväxtzonen). Det vanligaste är en Salter-Harris-skada typ 2.
    • Hos yngre barn uppstår ofta en metafysär fraktur (ofta greenstick-fraktur),

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hultman L, Järhult J, Lekberg A, Lagman Y. Akut ortopedi. Stockholm: Liber; 2010.
2. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.