Om Ortopedboken

Ortopedboken.se är en ortopedisk handbok som beskriver hur man handlägger patienter på vårdcentraler och akutmottagningar med ortopediska skador och sjukdomstillstånd. Varje tillstånd beskrivs kortfattat om vad man ska göra själv när det är lämpligt att konsultera en mer erfaren kollega.

Denna handbok är främst skriven för medicinstudenter, AT-läkare, nyblivna jourhavande i ortopedi, distriktsläkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Kan även användas av övrig personal på vårdcentraler och akutmottagningar.