Alla prenumerationer/medlemskap på ortopedboken har avslutats.

Ortopedboken.se har flyttat till Ortobas.se. Vi vill tacka alla användare som använt ortopedboken.se!

lliacusblödning

Synonymer
-
Andra stavningar
lliakusblödning

BAKGRUND

Definition

Blödning i m. iliacus.

Etiologi

Denna blödning kan uppstå spontant hos en patient som behandlas med antikoagulantia, eller som har någon annan koagulationsrubbning.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever en akut, svår smärta i ena ljumsken och framsidan av låret.

Kliniska Fynd

  • Patienten är ofta smärtpåverkad och ligger med höften flekterad.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.