Alla prenumerationer/medlemskap på ortopedboken har avslutats.

Ortopedboken.se har flyttat till Ortobas.se. Vi vill tacka alla användare som använt ortopedboken.se!

Collum Chirurgicum-fraktur

Synonymer
Fraktur genom collum chirurgicum humeri, proximal överarmsfraktur
Andra stavningar
-

BAKGRUND

Definition

En typ av proximal humerusfraktur som involverar kirurgiska nacken (collum chirurgicum) av humerus.

Epidemiologi

Vanligast hos äldre kvinnor eller män med osteopeni, framför allt hos äldre kvinnor med osteoporos.

Skademekanism

Uppkommer oftast till följd av indirekt våld vid fall på utsträckt arm.

Patoanatomi

  • Vid enkla fall är det en tvåfragmentsfraktur (engagerar då bara collum chirurgicum) men kan vara en del av en flerfragmentfraktur i proximala humerus,

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Humerusfraktur, proximal. Ortobas.se (https://www.ortobas.se/humerusfraktur-proximal/)
2. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
3. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.