Alla prenumerationer/medlemskap på ortopedboken har avslutats.

Ortopedboken.se har flyttat till Ortobas.se. Vi vill tacka alla användare som använt ortopedboken.se!

Mallet-finger

Synonymer
Droppfinger
Andra stavningar
Malletfinger

BAKGRUND

Definition

Ruptur av sträcksenan vid fästet på distala falangens bas eller ett slitfragment av distala falangen.

Epidemiologi

Vanlig skada.

Skademekanism

Uppkommer vid flexionsvåld mot extenderat finger.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga att extendera distala falangen helt. 

Kliniska Fynd

  • Lokal svullnad och ömhet.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.