Alla prenumerationer/medlemskap på ortopedboken har avslutats.

Ortopedboken.se har flyttat till Ortobas.se. Vi vill tacka alla användare som använt ortopedboken.se!

Bröst- och Ländryggskada

Synonymer
Thorakolumbala kotpelarskador
Andra stavningar
Thoracolumbala kotpelarskador

BAKGRUND

Definition

Skada av bröst- och eller ländryggskotor.

Epidemiologi

  • Fraktur i bröst- och ländrygg är vanligt hos äldre kvinnor med skört skelett.
  • Hos personer med normalt skelett krävs kraftigt våld, t.ex. trafikolycka eller fall från hög höjd, för att en kotfraktur ska uppstå.

Skademekanism

Måttligt flexionsvåld: Leder till en kilformad kotkroppsfraktur.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.