Alla prenumerationer/medlemskap på ortopedboken har avslutats.

Ortopedboken.se har flyttat till Ortobas.se. Vi vill tacka alla användare som använt ortopedboken.se!

Sakrumfraktur

Synonymer
Korsryggsfraktur
Andra stavningar
Sacrumfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur på sakrum.

Skademekanism

En isolerad fraktur på sakrum kan uppstå vid fall på ryggslutet.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever smärta och oförmåga att belasta.

Kliniska Fynd

Palpationsömhet över sakrum.

Slätröntgen

Slätröntgen påvisar frakturen, vanligen en tvärgående fraktur.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.