Alla prenumerationer/medlemskap på ortopedboken har avslutats.

Ortopedboken.se har flyttat till Ortobas.se. Vi vill tacka alla användare som använt ortopedboken.se!

Caput radii-fraktur

Synonymer
Radiushuvudfraktur
Andra stavningar
Kaput radiifraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur av radiushuvudet.

Epidemiologi

Skadan ses oftast hos vuxna.

Skademekanism

Uppstår när man faller och tar emot sig med handen (fall på utsträckt hand), d.v.s. efter axialt våld.

Patoanatomi

  • Kan vara en ren skärningsfraktur med eller utan dislokation. En mejselfraktur som klyver ledytan i två delar är vanligast.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.
3. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.