Alla prenumerationer/medlemskap på ortopedboken har avslutats.

Ortopedboken.se har flyttat till Ortobas.se. Vi vill tacka alla användare som använt ortopedboken.se!

Rotatorkuffsyndrom

Synonymer
-
Andra stavningar
Rotatorcuffsyndrom

BAKGRUND

Definition

Subakromiellt smärttillstånd och rörelseinskränkning i delar av rotatorkuffens muskler.

Skademekanism

Tillståndet kan uppkomma vid ogynnsam belastning vid arbete över axelhöjd. Kan ibland även uppstå efter en skada vid indirekt våld (fall mot utsträckt arm).

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta på framsidan axeln vid aktivitet med lyft arm.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.