Alla prenumerationer/medlemskap på ortopedboken har avslutats.

Ortopedboken.se har flyttat till Ortobas.se. Vi vill tacka alla användare som använt ortopedboken.se!

Kalkaneusfraktur

Synonymer
Hälbensfraktur
Andra stavningar
Calcaneusfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur av calcaneus.

Epidemiologi

  • Samtidig förekomst av kotkompression är inte ovanlig.
  • Kan uppstå bilateralt. 

Skademekanism

Uppstår oftast genom högenergetiskt våld, t.ex. när man faller eller hoppar från hög höjd.

Patoanatomi

  • Frakturen kan vara extraartikulär och då belägen i tuber calcanei.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.