Alla prenumerationer/medlemskap på ortopedboken har avslutats.

Ortopedboken.se har flyttat till Ortobas.se. Vi vill tacka alla användare som använt ortopedboken.se!

Femurfraktur, Distal

Synonymer
Femurkondylfraktur
Andra stavningar
Femurcondylfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur av distala femur/femurkondylen.

Epidemiologi

Vanligast hos äldre efter ett fall i samma plan. 

Skademekanism

  • Uppstår efter ett fall i samma plan hos äldre.
    • Fall ur rullstol kan ge en suprakondylär fraktur. Observera att denna fraktur kan missas hos en patient med demens.

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.