Alla prenumerationer/medlemskap på ortopedboken har avslutats.

Ortopedboken.se har flyttat till Ortobas.se. Vi vill tacka alla användare som använt ortopedboken.se!

MCP-ledsluxation

Synonymer
Metakarpofalangealledsluxation, luxation i MCP-leden, MPC-luxation
Andra stavningar
Metacarpophalangealledsluxation

BAKGRUND

Definition

Luxation i metakarpofalangealled (MCP-led).

Skademekanism

  • Orsakas av hyperextensionsvåld. Fingret luxerar vanligen dorsalt. Även ventral luxation förekommer. 
  • Skadan är vanligast på MCP-1 och därnäst på MCP-led 2.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och rörelseinskränkning. 

Kliniska Fynd

  • Svullnad och synlig felställning (hyperextensionsställning).

 

 

ALLT INNEHÅLL HAR FLYTTAT TLL ORTOBAS.SE
Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in på Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.